Dự Án Lắp Đặt Hệ Thống Tưới Tiết Kiệm cho Cây Tiêu ở Lộc Thuận, Lộc Ninh, Bình Phước

Dự Án Lắp Đặt Hệ Thống Tưới Tiết Kiệm cho Cây Tiêu ở Lộc Thuận, Lộc Ninh, Bình Phước

Dự Án Lắp Đặt Hệ Thống Tưới Tiết Kiệm cho Cây Tiêu ở Lộc Thuận, Lộc Ninh, Bình Phước

Dự Án Lắp Đặt Hệ Thống Tưới Tiết Kiệm cho Cây Tiêu ở Lộc Thuận, Lộc Ninh, Bình Phước
alt_img alt_img
alt_img alt_img
alt_img alt_img

HTX Quyết chí xã Loc Thuận Lộc Ninh Bình Phước  do  Đoàn  ĐBQH Tỉnh BPHUOC chỉ  định cty  HaiVuong giao  Nguyễn Tân thiết  kể  lấp  đặt  hệ  thống tưới  tiết  kiêm  Nguyễn  Tân thực  hiện ngày  08/12/2016

Đăng ký nhận tin