15/10/2018

Lâm Đồng: Hội thảo chuyên đề: Giải pháp tưới hiệu quả cho cây ăn trái

Từ ngày 10/10 đến 12/10/2018, Nguyễn Tân đã hân hạnh hợp tác cùng Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hội thảo phổ biến các phương pháp tưới nước hiệu quả dành cho cây ăn trái tại TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.