04/07/2018

Hậu Giang: Tập Huấn và chia sẻ kinh nghiệm lắp đặt hệ thống tưới Nguyễn Tân

Vừa qua, Nguyễn Tân đã phối hợp cũng với Trung Tâm Khuyến Nông Tỉnh Hậu Giang thực hiện chương trình tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm lắp đặt hệ thống tưới Nguyễn Tân với các anh em Khuyến Nông Viên 9 huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.