Chính sách Đổi - Trả hàng hóa

  • Hàng hóa được đổi – trả trong trường hợp sau:

        - Hàng hóa lúc giao nhận sai quy cách, đặc điểm so với lúc tư vấn, chốt đơn hàng.

        - Hàng bị hư, bị lỗi (do quá trình sản xuất hoặc giao nhận), tùy trường hợp cụ thể Công Ty sẽ có chính sách để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.


  • Ngoài ra Công Ty không áp dụng hình thức đổi trả đối với các đơn hàng đã giao dịch.