11/09/2023

Hậu Giang: Hội nghị tổng kết 20 năm công tác khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Ngày 8/9, tại TP Vị Thanh (Hậu Giang), Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm công tác khuyến nông của tỉnh Hậu Giang (2004 - 2023). Đây là hội nghị hướng tới 30 năm thành lập Khuyến nông Việt Nam (1993 - 2023). Dự hội nghị có ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đại biểu là cán bộ khuyến nông tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ, cách doanh nghiệp đồng hành cùng hoạt động khuyến nông trong phát triển sản xuất. 
 
Tại hội nghị, Nguyễn Tân tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu và tư vấn các sản phẩm chủ lực, có tính ứng dụng cao cho các mô hình trên địa bàn tỉnh.