30/09/2023

Long An: Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông Long An

Ngày 28/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông Long An (1993-2023)

Trong suốt 30 năm, hệ thống khuyến nông toàn tỉnh đã hỗ trợ tích cực cho nông dân về khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa, cơ giới hóa máy móc trong các khâu sản xuất, nhiều chương trình, dự án nông nghiệp nhất là chương trình đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành các mô hình liên kết sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản theo chuỗi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, cơ cấu cây trồng của tỉnh được chuyển đổi đúng hướng, phù hợp với lợi thế từng vùng theo hướng chú trọng nâng cao hiệu quả, khắc phục tình trạng độc canh cây lúa. Từ đó, giúp nông dân làm giàu trên chính mảnh vườn, thửa ruộng của mình.

Trong thành tích kể trên không thể không nhắc đến đội ngũ khuyến nông viên cơ sở. Đây là đội ngũ làm công tác khuyến nông luôn đồng hành, sát cánh với nông dân, hợp tác xã để xây dựng những mô hình phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương. Hoạt động khuyến nông đã trở thành cầu nối giữa nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học với hộ nông dân và thị trường. 

Dịp này, có 11 tập thể và 15 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 30 năm hoạt động khuyến nông. Tại hội nghị, đại diện Nguyễn Tân tham gia trưng bày sản phẩm và nhận kỷ niệm chương.