08/08/2018

Hậu Giang: Hướng dẫn lắp đặt mô hình tưới cho các hộ nông dân tiên tiến

Tiếp nối chương trình tập huấn chia sẻ kinh nghiệm lắp đặt cho các anh em khuyến nông viên 7 Huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong lần ghé thăm này, đại diện nhóm kỹ thuật của Nguyễn Tân đã phối hợp cùng các thành viên trong Trung Tâm khuyến nông tổ chức buổi hướng dẫn lắp đặt thực tế hệ thống tưới cho các hộ nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Buổi hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm này đã góp phần cho các nông hộ tiếp cận và thấy được hiệu quả từ việc sử dụng hệ thống tưới trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Buổi hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm này đã góp phần cho các nông hộ tiếp cận và thấy được hiệu quả từ việc sử dụng hệ thống tưới trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.